Nabízíme

 

- komplexní vyšetření lékařem - specialistou v oboru

- základní spirometrické vyšetření

- bronchodilatační testy

- rtg snímek plic + jeho popis

- měření hladiny kyslíku v krvi (oxymetrie)

- vyšetření FeNO - koncentrace oxidu dusnatého (NO) ve vydechovaném vzduchu

- domácí měření flow a saturace kyslíku přístrojem Miniscreen -  screening syndromu spánkové apnoe před případným vyšetřením ve spánkové laboratoři

- odběry krve i moče k laboratornímu vyšetření, včetně sérologických vyšetření a provedení IGRA testu

- odběry sputa k bakteriologickému, mykobakteriologickému a dalšímu odbornému vyšetření

- měření hladiny CRP přístrojem QuikRead

- v naléhavých případech podání oxygenoterapie pomocí koncentrátoru kyslíku

- odborné vedení při odvykání kouření

-v indikovaných případech zajištěni MX II (tuberkulinové) zkoušky, bronchoskopie, vyšetření plicní difuze, bronchoprovokace i provedení bodypletysmografie

  

 


Kontakt

PLICNÍ Skwarlo s.r.o.

Havířská 1821/51b
Karviná - Nové Město
73506

tel: 596 315 000
mobil: 733 482 591