Nabízíme

- komplexní vyšetření lékařem - specialistou v oboru

- spirometrické vyšetření -vyšetření základních dechových funkcí

- bodypletysmografické vyšetřeníspecializované vyšetření plicních funkcí, které umožňuje vyšetřit všechny funkční parametry plicní ventilace, včetně změření nitrohrudního objemu plynů, totální plicní kapacitu, odpory a vodivost dechových cest

- vyšetření plicní difuze - provádí se při podezření na poškození plic nebo poruchy plicního oběhu, tedy poškození přenosu plynů mezi plicními sklípky a krví

 

- bronchodilatační testyprovádíme u pacientů s podezřením na astma av situaci, kdy byla zjištěna při klidové spirometrii snížená průchodnost průdušek

- rtg snímek plic + jeho popis

- měření hladiny kyslíku v krvi (oxymetrie)

- vyšetření FeNO - koncentrace oxidu dusnatého (NO) ve vydechovaném vzduchu (důležité pro stanovení diagnózy bronchiálního astmatu a následně ke sledování aktivity onemocnění a účinnosti léčby) 

- domácí měření flow a saturace kyslíku přístrojem Miniscreen -  screening syndromu spánkové apnoe (zástavy dechu ve spánku)  před případným vyšetřením ve spánkové laboratoři

- měření hladiny CRP přístrojem QuikRead - při podezření na bakteriální infekci, před zvažovaným nasazením antibiotik

- v naléhavých případech podání oxygenoterapie pomocí koncentrátoru kyslíku

- odběry krve i moče k laboratornímu vyšetření, včetně sérologických vyšetření a provedení IGRA testu

- odběry sputa k bakteriologickému, mykobakteriologickému a dalšímu odbornému vyšetření

- odborné vedení při odvykání kouření


Kontakt

PLICNÍ Skwarlo s.r.o.

Havířská 1821/51b
Karviná - Nové Město
73506

tel: 596 315 000
mobil: 733 482 591