O nás

Poskytujeme odborné plicní vyšetření včetně popisu rtg snímku plic, vyšetření funkčního na moderním spirometru s možností provádění bronchodilatačních testů , vyšetření koncentrace oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu (FeNO), vyšetření CRP a měření hladiny kyslíku v krvi. Dále provádíme bodypletysmografické vyšetření, vyšetření plicní difuze a ambulantní screening spánkové apnoe. (podrobnějí v sekci "NABÍZÍME")

Nabízíme ambulantní léčbu řady plicních nemocí včetně možnosti podání inhalační terapie, odbornou edukaci pacientů nezbytnou pro účinnou léčbu inhalačními systémy, psychoterapeutické vedení pacientů s chronickými plicními onemocněními a odborné vedení při odvykání kouření.

Náplní naší práce je také dispenzarizace řady chronických plicních onemocnění se zvláštním zaměřením na chronickou obstrukční plícní nemoc a astma bronchiale.

 

 

            

personální složení: 

lékař:    Tomáš Skwarło

sestra:  Dagmar Recková


Kontakt

PLICNÍ Skwarlo s.r.o.

Havířská 1821/51b
Karviná - Nové Město
73506

tel: 596 315 000
mobil: 733 482 591