Co je to CHOPN?

 

Chronická obstrukční plicní nemoc je vleklé celoživotní zánětlivé onemocnění průdušek vedoucí k jejich postupnému zužování a k poškození až zániku plicní tkáně. Nemoc vzniká vlivem inhalovaných škodlivin, především škodlivin cigaretového kouře. Diagnóza CHOPN nyní zahrnuje dříve chronické obstrukční bronchitidy a plicní emfyzém (rozedmu plic). CHOPN v současné době znamená celosvětovou hrozbu, z hlediska úmrtnosti je nyní na čtvrtém až pátém místě a v roce 2020 bude na místě třetím. CHOPN trpí na světě přibližně 600 milionů lidí a v České republice jde zhruba o 700 000 až 800 000 dospělých. Tato nemoc výrazně zkracuje život. Ročně na světě zemře asi 3 miliony lidí, u nás je to v současné době 1 700 lidí za rok. Nemocnost na CHOPN stále stoupá a tím stoupají i finanční náklady na léčbu. Například v České republice je délka pobytu v nemocnici na CHOPN 16 dnů a průměrné trvání pracovní neschopnosti způsobené CHOPN je 36 dnů za rok.

Co nemoc způsobuje?


CHOPN je zapříčiněna v 90 % kouřením cigaret. Dalšími riziky jsou práce ve znečištěném pracovním prostředí v zaměstnání i doma (zplodiny topení, vaření apod.), dále jsou to výfukové plyny, kouř, prach. CHOPN je způsobena rovněž některými infekcemi dýchacích cest (virové i bakteriální) a hlavně jejich opakováním. Jestliže tedy máte vleklý kašel a často trpíte vleklým vykašláváním hlenu, pociťujete zadýchávání hlavně při zátěži a jste-li kuřák nebo bývalý kuřák či kuřačka, musíte na CHOPN myslet vždy. Nemoc se může projevit už po 40. roce života (například po dvacetiletém trvání kuřáckého návyku).
Většina nemocných přichází k lékaři bohužel pozdě. Když lékaře vyhledáte, nemusíte mít z vyšetření strach. Není bolestivé. Lékař především pečlivě zhodnotí stupeň kašle, vykašlávání, posoudí vykašlaný sekret, stanoví stupeň dušnosti, určí vztah k rizikům, vyšetří vás a provede hlavně funkční spirometrické vyšetření vašich průdušek, kde prokáže jejich zúžení. Jako součást vyšetření se vždy provádí snímek (skiagram) hrudníku, aby se vyloučily i jiné příčiny, například rakovina plic.

 

Existuje prevence?


Ano, CHOPN je onemocnění, kterému lze předcházet. Znamená to hlavně nezačít kouřit nebo okamžitě s kouřením přestat. Doporučuje se žít v čistém ovzduší, snažit se předcházet infekcím dýchacích cest (proti­chřipková vakcína, omezit kontakty s infekcí zvláště v obdobích chřipkových epidemií). Je potřeba dbát na správnou životosprávu, přiměřeně se pohybovat, cvičit, doma větrat, jíst hodně ovoce, zeleniny a bílkovin.
Co však dělat, když již CHOPN máme? Hlavní radou je okamžitě přestat kouřit. Po stanovení diagnózy vám lékař nabídne léky, které dokáží částečně vaše průdušky otevřít, říkáme jim bronchodilatancia. Většinou se podávají inhalační cestou. Jejich výběr se řídí podle toho, jak těžkou formu nemoci máte. V současnosti existují 4 stadia postižení CHOPN. Cílem léčby je zlepšení kondice, kvality života a celkového zdravotního stavu. Léky dokáží zmírnit příznaky, částečně omezují zhoršování plicních funkcí, brání plicním a dalším srdečním komplikacím a možná dokáží i prodlužovat život (čeká se na ­výsledky klinických zkoušení). Dle rad lékaře je potřeba používat doporučené léky pravidelně a správně. Podle doporučení lékaře si nechte aplikovat protichřipkovou vakcínu, věnujte se dostatečně tělesnému pohybu, doporučena je dechová i celková rehabilitace, a to již v mírných formách nemoci. Jezte zdravě, pijte dostatek nealkoholických tekutin. V nejtěžších formách nemoci se podává doma kyslík, který rovněž výrazně prodlužuje život. Choďte na pravidelné kontroly ke svému lékaři a hlavně nekuřte.

 

zdroj: Vademecum zdraví Podzim 2007;  Prim. MUDr. Norbert Pauk

 

Jak se Vám daří s CHOPN? - vyplňte si dotazník CAT:

www.catestonline.org/english/index_Czech.htm


Kontakt

PLICNÍ Skwarlo s.r.o.

Havířská 1821/51b
Karviná - Nové Město
73506

tel: 596 315 000
mobil: 733 482 591