Spánková apnoe

 

Syndrom spánkové apnoe jsou opakované epizody obstrukce (uzávěru) horních cest dýchacích ve spánku, které vedou k zástavě dechu a následně k probuzení, resp. k probouzecí reakci. Současně dochází k poklesu hladiny kyslíku v krvi a k tzv. fragmentaci spánku. Syndrom spánkové apnoe je stav, který může mít závažné zdravotní následky (zejména rozvoj kardiovaskulárních onemocnění) a jeho tedy potřeba ho řešit. Příznaky nemoci se dělí na noční a denní.

Noční

  • Chrápání, omezení resp.zástava dechu ve spánku s následnou probouzecí reakcí – hlasitým zachrápáním, probuzením (to si ale pacient nemusí nemusí uvědomovat)
  • Pocit dušení ve spánku
  • Přerušovaný spánek, neosvěživý spánek
  • Nadměrné noční močení

Denní

  • Nadměrná denní spavost
  • Únava
  • Poruchy paměti a soustředění
  • Ranní bolesti hlavy
  • Sexuální dysfunkce

Při neléčeném syndromu spánkové apnoe může docházet k rozvoji arteriální hypertenze, ICHS, infarktu myokardu, cevních mozkových příhod atd.  Úspěšnost řešení ronchopatie a sleep apnoe syndromu ať už chirurgickými či nechirurgickými metodami je závislá především na kvalitní diagnostice.

V naší ambulanci využíváme ke screeningu tohoto syndromu příistroj Miniscreen, přičemž metoda spočívá v celonočním monitorování spánku v domácím prostředí (pacientovi je přístroj zapůjčen na noc domů).Během spánku sledujeme zejména dechový průtok, saturace krve kyslíkem a zvukové fenomeny (chrápání). Následující den pacient odevzdá přístroj v ordinaci, kde jsou následně přístrojem zaznamenaná data vyhodnocena v počítači lékařem a dle těchto je navržen další postup. Sledované výstupy jsou především AHI index (počet apnoi a hypopnoi za hodinu, základní údaj pro stanovení závažnosti sleep apnoe syndromu), ODI (desaturační index), procento času spánku se saturací nižší než 90%,

 

 


Kontakt

PLICNÍ Skwarlo s.r.o.

Havířská 1821/51b
Karviná - Nové Město
73506

tel: 596 315 000
mobil: 733 482 591