Vyšetření FeNO

Popis přístroje

NIOX VERO je jedinečným zařízením pro vyhodnocení zánětu dýchacích cest u pacientů s respiračními problémy, jako je například astma. NIOX VERO je výsledkem dalšího vývoje přístroje NIOX MINO, který se stal nejpoužívanějším zařízením pro měření zánětu dýchacích cest v klinické praxi a klinických studiích po celém světě. NIOX VERO měří frakčně exhalovaný oxid dusnatý (FeNO), díky kterému je možné přesně stanovit míru alergického zánětu v dýchacích cestách. NIOX je zlatým standardem pro měření exhalovaného NO, které podporuje Evropská respirační společnost (ERS) a Americká hrudní společnost (ATS).

Určení

NIOX VERO slouží převážně pro detekci alergického zánětu v dýchacích cestách pacientů s astmatem, jeho následnou monitoraci a v neposlední řadě ke zjišťování účinnosti léčby.

Pravidelné vyšetření FeNO pomáhá:

  • odhalit, zda je pro pacienta vhodná léčba inhalačními kortikosteroidy (IKS)
  • optimalizovat dávky IKS a snížit počet exacerbací (zhoršení průběhu astmatu) až o 50 %
  • zjistit nedodržování léčby IKS pacientem
Průběh vyšetření:
Pacient po předchozím nádechu vydechuje asi šest sekund do přístroje, přičemž se dívá na displej přístroje a snaží se svým výdechem udržet obrázek obláčku mezi dvěma ryskami, čímž je zajištěn trvalý proud vydechovaného vzduchu potřebný ke změření koncentrace NO ve vydechovaném objemu. Poté se na displeji objeví naměřená hodnota NO ve vydechnutém vzduchu. Výsledek vyšetření je znám do 1 minuty.


Kontakt

PLICNÍ Skwarlo s.r.o.

Havířská 1821/51b
Karviná - Nové Město
73506

tel: 596 315 000
mobil: 733 482 591