Twisthaler (Asmanex)

 

Odstraňte kryt z inhalátoru. Náustek vsuňte do úst, sevřete rty pevně

okolo něj a potom rychle a hluboce vdechněte Vyjměte inhalátor z úst

a zadržte dech po dobu asi 10 sekund nebo delší, která Vám však 

nečiní potíže. Nikdy nevydechujte přes inhalátor.  Vraťte kryt na inhalátor

hned po každé inhalaci. Kryt musí být pevně nasazen a natočen tak,

aby došlo k naplnění další dávky pro novou inhalaci. Otáčejte kryt

ve směru pohybu hodinových ručiček s mírným stisknutím krytu dolů, 

až uslyšíte cvaknutí – potom je kryt plně uzavřen. Šipka na krytu musí být 

v souhlasné pozici s okénkem počítadla


Kontakt

PLICNÍ Skwarlo s.r.o.

Havířská 1821/51b
Karviná - Nové Město
73506

tel: 596 315 000
mobil: 733 482 591