Spirometrie

  

     Spirometrie je fyziologický test měřící objem vzduchu, který vyšetřovaný vdechuje či vydechuje v závislosti na čase. Patří k základním interním vyšetřovacím metodám obdobně jako např. měření krevního tlaku či záznam EKG. K základnímu vyšetření patří měření klidových (tzv. statických) i dynamických objemových parametrů.

     Spirometrie je indikována jako nezastupitelná součást vyšetření běžných respiračních příznaků (dušnosti, kašle), je prováděna k ozřejmení stupně postižení plicních funkcí při všech onemocněních plic, v rámci obecného předoperačního vyšetření (zejména u operací hrudníku a břicha či u všech operací kuřáků a nemocných s respiračními problémy). Spirometrie též slouží k odhadu prognózy a k monitorování efektů léčby plicních onemocnění.

     Podstatou vyšetření je měření objemu vdechovaného i vydechovaného vzduchu v závislosti na rychlosti průtoku. Podle tvaru křivky na záznamu lze orientačně stanovit obstrukci (zúžení) dýchacích cest a míru ventilační poruchy. Vyšetření je nebolestivé a pro pacienta nenáročné.

 Kdy vás lékař pošle na spirometrii?

    Lékař Vás na toto vyšetření pravděpodobně pošle při déle trvajícím kašli, dušnosti, při sledování účinnosti léčby plicních nemocí nebo v rámci předoperačního vyšetření. Plicní nemoci se dělí podle ventilační poruchy do dvou hlavních skupin, existují poruchy restrikční a obstrukční, a právě spirometrie pomůže lékaři rozlišit, o kterou z těchto poruch se jedná.

      Při restrikčních poruchách (např. u plicní fibrózy, pneumokoniózy) jsou všechny plicní objemy menší, ale rychlost výdechu zůstává normální. Naopak při poruchách obstrukčních (např. astma bronchiale), je celkový objem plic většinou normální, ale výdechová rychlost je snížená. Samozřejmě existují i poruchy kombinované, spojující malý plicní objem s malou výdechovou rychlostí.

Co dělat před spirometrií?

 

       Před vyšetřením nekuřtenejezte těžko stravitelná jídla a oblečte si pohodlné oblečení. V korzetu, nebo s utaženým páskem by se Vám špatně dýchalo. Cestu k lékaři si naplánujte s dostatečnou časovou rezervou, ať nejste dušní ještě před vstupem do ordinace.

Průběh vyšetření

 

      Spirometrie se nemusíte obávat, ale její výsledek velmi záleží na Vaší spolupráci. Posadíte se před spirometr, dostanete kolíček na nos a budete požádáni, abyste ústy pevně obemkli náustek přístroje. Pak budete dýchat do přístroje podle pokynů sestry. Velmi důležitou částí vyšetření je maximální nádech následovaný co nejprudším výdechem. Celé vyšetření trvá asi 5 –10 minut. Výsledek vyšetření se následně vytiskne jako dva grafy a sloupec čísel. První graf ukazuje závislost objemu plic na čase, v druhém grafu je závislost průtoku vzduchu dýchacími cestami na objemu plic. Na základě tvaru těchto křivek a stanovených hodnot lze již často odhadnout typ plicní nemoci.

 

 


Kontakt

PLICNÍ Skwarlo s.r.o.

Havířská 1821/51b
Karviná - Nové Město
73506

tel: 596 315 000
mobil: 733 482 591