Respimat (Spiriva)

 

Před prvním použitím je třeba do inhalátoru vložit náplň, která je dodána spolu s ním.  Stiskněte bezpečnostní pojistku a stáhněte průhledný vnější obal směrem dolů.  Vyjměte zásobník z krabičky. Zasunujte jej úzkým koncem do inhalátoru, až zaklapne na své místo. Před prvním použitím  otočte průhledným vnějším obalem ve směru červených šipek na štítku, dokud se neozve cvaknutí (půl otáčky). Otevřete zelený kryt naplno tak, aby plně odskočil. Otočte inhalátor směrem k zemi a stiskněte tlačítko uvolňující dávku. Uzavřete zelený kryt. Opakujte tyto kroky, dokud neuvidíte vystupovat obláček. Pak  „nabití“ opakujte ještě třikrát, aby byl inhalátor bezpečně připraven k použití. Nyní je Váš inhalátor připraven k použití. Předchozí kroky neovlivní počet dostupných dávek. 

 

 

 

Používání inhalátoru. Držte inhalátor ve svislé poloze s uzavřeným zeleným krytem, čímž se vyhnete nechtěnému uvolnění dávky. Otáčejte průhledným vnějším obalem ve směru červených šipek na štítku, dokud se neozve cvaknutí (půl otáčky). Otevřete zelený kryt naplno tak, aby plně odskočil. Pomalu a plně vydechněte, poté sevřete rty těsně kolem konce náustku, aniž byste jimi překryli vzduchový ventil. Směřujte inhalátor směrem dozadu do hrdla. Během pomalého a hlubokého nádechu ústy stiskněte prstem tlačítko uvolňující dávku a pokračujte v pomalém nádechu tak dlouho, jak můžete. Zadržte dech na 10 sekund nebo na tak dlouho, jak je to pro Vás pohodlné. Zelený kryt zavřete a nechte uzavřený až do doby, než inhalátor použijete znovu.

 

 


Kontakt

PLICNÍ Skwarlo s.r.o.

Havířská 1821/51b
Karviná - Nové Město
73506

tel: 596 315 000
mobil: 733 482 591